Go to Top

Formatges de Lluçà

Formatges de Lluçà està format per dues famílies de Lluçà que gestionen una explotació ramadera i una petita formatgeria. Elaboren formatges de pastor, de llet crua de la llet del propi ramat de 80 cabres pirinenques (una raça en perill d’extinció) que pasturen diàriament a les vessants boscoses a la vall de Merlès. Controlen l’alimentació de les cabres, el maneig, la reproducció i selecció de la raça, així com la munyida, el transport de la llet, i el procés i elaboració dels formatges garantint-ne la seva qualitat.

Venen els formatges a la mateixa formatgeria i en comerços de proximitat del Lluçanès sota el segell de Venda de Proximitat dels productes agroalimentaris: venda directa i circuit curt.

Més informació: www.formatges-lluca.cat